ԱՐԱՐՄԱՆ ՈՒԹԵՐՈՐԴ ԵՂԱՆԱԿԸ

Թոնդրակ

ISBN 978-9939-51-669-1

Արարման ութերորդ եղանակը. բանաստեղծություններ

Ժողովածուն հոգու պատմություն է՝ շարականային կշռույթով: Պոետական պատկերները ստեղծվում են ոչ թե իրադարձություններով ու իրավիճակներով, այլ դրանց մասին մտածելու բառերով ու իմաստներով: Արդյունքում՝ պոեզիա, որ չի արձանագրում սոսկ, այլ մասնակցումի և ստեղծագործության ծիրում ներկայացնում է ապրումը: Պոեզիա, որտեղ գերակշռող են խոհականությունն ու բանականությունը՝ լծորդված պատկերին, պատկերավորման խորհրդանշականությանն ու այլաբանությանը: Կիզակետ, որտեղ հատվում են Բացակայության ուղղահայացն ու Լռության հորիզոնականը:

Էջեր՝ 96
Կազմ՝ փափուկ
Լեզու՝ արևելահայերեն

Հեղինակ՝ Թոնդրակ

Հրատարակչությունը՝ «Անտարես» 2014

Գինը ԴՐ. 1 հատի համար
Ընդհանուր: ԴՐ.
Քանակ: Нет в наличии